Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH 

13.01.22 Vandprøver på ledningsnet Skelmosevej 27

13.01.22 Vandprøve på afgang vandværk

Prøverne  overholdt kravsværdierne for godt drikkevand.

Analyserapporter kan læses på hjemmesiden.

Vandmåler aflæses jævnligt af vandværket. 

Men det anbefales at holde øje med vandmåleren.

Det er de store tal der gælder.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Undgå legionella ved ved at overholde følgende råd.

Hold temperatur i varmtvandsbeholder på mindst 55-60 grader

Normalt er en beholder på 50 -110 liter nok til en familiebolig

Hæv temperaturen i varmtvandsbeholder til 65 -70 grader 

1 til 2 gange om ugen i 2 til 3 timer

Bakterievæksten øges når temperaturen er 25 -45 grader (lunken)

I 2022 skal der planlægges beskyttelse af områder omkring boringer.

Der skal gøres en indsats for at undgå brug af gift til ukrudtsbekæmpelse i beskyttelsesområdet

Vandmåler er fjernaflæst den 31.december 2021

Forventer at afholde generalforsamling i slutningen af marts 2022

Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere her