Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH 

26.08.2022 Vandprøve Boring 156.293 

BTEXN P&T, MTBE, THC

Overholder kravværdierne bek.nr. 972

28.09.2023 Vandprøve Skelmosevej 27

Der er ikke fundet spor af PFAS

Analyserapporter kan læses på hjemmesiden.

Vandmåler aflæses jævnligt af vandværket. 

Men det anbefales at holde øje med vandmåleren.

Det er de store tal der gælder. 

Vandmåler er fjernaflæst pr. 30.09.2023     

Nitratindholdet i drikkevandet  er målt til 4,2 mg/l

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Undgå legionella ved ved at overholde følgende råd.

Hold temperatur i varmtvandsbeholder på mindst 55-60 grader

BNBO  Bore Nære Beskyttelses Områder.

Vandværket har indgået frivillig aftale med lodsejer  om at der ikke sprøjtes på områder ved boringer.

Lodsejer får erstatning for at friholde det aftalte område  for sprøjtning.

For at beskytte grundvandet er det nødvendigt at opkræve et grundvandsbidrag.

Det vil være gældende fra 2024.

Vi må stå sammen og beskytte grundvandet.

 

 

 

 

 

 

 

Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere her