Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere herAktuelt

Vandmålerne er nu udskiftet til radiomåler fra Kamstrup. Målerne aflæses mobilt af vandværket. Men det er en god ide at holde øje med måleren for at undgå vandspild. De store tal er m3 forbrug og de små tal tæller liter.

Generalforsamlingen afholdes den 5.august 2020 kl.19 på Majorgården Oure.

Der er transport fra Vandværket Langgade 26 med afgang kl.18:30 til Majorgården og retur efter generalforsamlingen.

Der er spisning efter generalforsamlingen. Der skal ske tilmelding til kørsel og spisning på telefon 40 38 27 44 senest den 29.juli 2020. Vel mødt til den årlige generalforsamling.

 

 

 

Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH.