Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH 

23.11.2022 Vandprøve på ledningsnet Landevejen 202

26.08.2022 Vandprøve Boring 156.293 

BTEXN P&T, MTBE, THC

Overholder kravværdierne bek.nr. 972

Der er ikke fundet spor af PFAS

Analyserapporter kan læses på hjemmesiden.

Vandmåler aflæses jævnligt af vandværket. 

Men det anbefales at holde øje med vandmåleren.

Det er de store tal der gælder. 

Vandmåler er fjernaflæst pr. 01.03.2023     

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Undgå legionella ved ved at overholde følgende råd.

Hold temperatur i varmtvandsbeholder på mindst 55-60 grader

"Energikrise"

Kære forbruger

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen og ingen strøm kan det være en kontrolleret strømafbrydelse.

Den årlige generalforsamling er fastlagt til afholdes den 29.marts 2023 kl. 19:00 i Vormark Forsamlingshus

Til spisningen bedes om tilmelding senest den 22. marts 2023 på telefon 24 82 04 89 eller 40 38 27 44.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. formand@hesselagervand.outlook.dk

 

 

 

Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere her