Aktuelt

Generalforsamlingen for 2020 er afviklet med deltagelse af 15 personer.

Der var genvalg til bestyrelse og bestyrelssuppleanter samt revisor.

Det var en positiv generalforsamling.

Betyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde 16.juni 2021.

 

 

Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere herDriftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH 

25.05.2021 Vandprøver på ledningsnet og boring 156.471.

Prøve på ledningsnet overholdt kravsværdierne for godt drikkevand.

Prøve for pesticider fra boring gav ikke anledning til bemærkninger.

Analyserapporter kan læses på hjemmesiden.

Vandmåler aflæses jævnligt af vandværket. 

Men det anbefales at holde øje med vandmåleren.

Det er de store tal der gælder.