Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH 

26.08.2022 Vandprøve Boring 156.293 

BTEXN P&T, MTBE, THC

Overholder kravværdierne bek.nr. 972

8.02.2024 Vandprøve Gartnervænget 39 B

Der er ikke fundet spor af PFAS

Analyserapporter kan læses på hjemmesiden.

Vandmåler aflæses jævnligt af vandværket. 

Men det anbefales at holde øje med vandmåleren.

Det er de store tal der gælder. 

Vandmåler er fjernaflæst pr. 01.06.2024

Drikkevandet er rent og fri for pesticider   

Nitratindholdet i drikkevandet  er målt til 4,2 mg/l

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Undgå legionella ved ved at overholde følgende råd.

Hold temperatur i varmtvandsbeholder på mindst 55-60 grader

BNBO  Bore Nære Beskyttelses Områder.

Vandværket har indgået frivillig aftale med lodsejer  om at der ikke sprøjtes på områder ved boringer.

Lodsejer får erstatning for at friholde det aftalte område  for sprøjtning.

Der opkræves bidrag til grundvandsbeskyttelse gældende fra 2024.

Bestyrelsen har besluttet at udskifte forsyningsledning på en del af Buevej.

Arbejdsområdet er fra Højdevej til Egevej.

Der udsendes aconto opkrævninger sidst i juli til betaling 12.august 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere her