Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH 

25.05.2022 Vandprøver på ledningsnet Galdbjerg Kohavevej 20

Prøven overholdt kravet til godt drikkevand

22.02.22 Vandprøve incl. PFAS på afgang vandværk

Der er ikke fundet spor af PFAS

Analyserapporter kan læses på hjemmesiden.

Vandmåler aflæses jævnligt af vandværket. 

Men det anbefales at holde øje med vandmåleren.

Det er de store tal der gælder.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Undgå legionella ved ved at overholde følgende råd.

Hold temperatur i varmtvandsbeholder på mindst 55-60 grader

I 2022 skal der planlægges beskyttelse af områder omkring boringer.

Det arbejde er bestyrelsen i fuld gang med at få klar i år.

Der skal gøres en indsats for at undgå brug af gift til ukrudtsbekæmpelse i beskyttelsesområdet

Vandmåler er fjernaflæst den 1.07.2022

Aconto opkrrævninger er på vej og til betaling 10.08.2022

God sommer

 

Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere her