Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH.

 

Aktuelt

I 2019 udskiftes vandmåler til Kamstrup elektronisk måler som fremover fjernaflæses. Så er det slut med aflæsningskort.

16.05.2019 Analyse for Chlorothalonil-amidsulfonsyre (svampemiddel) målt til under grænseværdien <0.01 µg/l. (< mindre end).

 


 

Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere her