Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH.

 

Aktuelt

 

Vandmålerne er nu udskiftet til radiomåler fra Kamstrup. Målerne aflæses mobilt af vandværket. Men det er en god ide at holde øje med måleren for at undgå vandspild. De store tal er m3 forbrug og de små tal tæller liter.

16.05.2019 Analyse for Chlorothalonil-amidsulfonsyre (svampemiddel) målt til under grænseværdien <0.01 µg/l. (< mindre end).

 

 

 

 

Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere her