Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH 

26.08.2022 Vandprøve på ledningsnet Østergade 52

26.08.2022 Vandprøve Boring 156.293 

BTEXN P&T, MTBE, THC

Overholder kravværdierne bek.nr. 972

Der er ikke fundet spor af PFAS

Analyserapporter kan læses på hjemmesiden.

Vandmåler aflæses jævnligt af vandværket. 

Men det anbefales at holde øje med vandmåleren.

Det er de store tal der gælder.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Undgå legionella ved ved at overholde følgende råd.

Hold temperatur i varmtvandsbeholder på mindst 55-60 grader

"Energikrise"

Kære forbruger

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen og ingen strøm kan det være en kontrolleret strømafbrydelse.

Det er vigtigt at du IKKE ringer til Vandværket som er i nødberedskab, og har travlt med at sikre vandforsyningen.

Når strømmen er tilbage og vandværket kører kan der forekomme brunt vand ud af vandhanen.

Det er ikke farligt og skyldes okker som løsner sig i rørene.

Kan kun håbe på at det ikke bliver til besvær.

 

 

 

Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere her