Hesselager Vandværk

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

Der leveres rent og godt kildevand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere. Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. 

Læs mere herAktuelt

Vandmålerne er nu udskiftet til radiomåler fra Kamstrup. Målerne aflæses mobilt af vandværket. Men det er en god ide at holde øje med måleren for at undgå vandspild. De store tal er m3 forbrug og de små tal tæller liter.

Ved generalforsamlingen 5.august 2020 var der genvalg af Keld Nøhr 

Elo Nellemann, Tom Brask, Henning Andersen samt revisor Jesper Hegaaard.

Det undersøges om det er rentabelt at monterer solceller.

I den kommende tid skal ledning registreringen opdateres. Det går blandt andet ud på at finde manglende stophaner. 

 

 

Driftsstatus

 

N O R M A L  D R I F T

Vandets hårdhed er på 15 gr. dH 

11.11.2020  Vandprøve ledningsnet

Prøve ok uden bemærkninger.

Kan ses under Vandkvalitet.

Lige efter Nytår 2020 indsamles målerdata til brug for årsafslutning.

Der udsendes ikke aflæsningskort. Godt Nytår