Om Vandværket

 

Hesselager Vandværk forsyner 280 forbrugere med rent godt kildevand

Vandværket er fuldautomatisk og betegnes som Danmarks mest moderne vandværk indviet i 2013.

(fortsat)
Silhorko har sammen med lokale håndværkere opført vandværket til fjernelse af metan, jern, mangan og ammonium. Inden filtreringen afblæses indholdet af metan i en underjordisk beholder. Ved filtrering i 3 serieforbundne trykfiltre reduceres vandets indhold af jern, mangan og ammonium.

Udpumpningen varetages af 4 stk. frekvensstyrede pumper, som udpumper 50.000 kubik meter vand årligt til vandværkets forbrugere. Vandet hentes fra 2 boringer på hver sin kildeplads.

Vandværket er fuldautomatisk og betjeningen foregår fra SRO anlæg, som er koblet til Internettet så det kan overvåges eksternt. Hvis en af funktionerne svigter får vagthavende en alarm som SMS, der viser hvad der er galt.

Analysefirmaet Eurofins analyserer vandet flere gange i løbet af året og vandværket har udarbejdet et kvalitetsstyringssystem som er lovbefalet. Vandets hårdhed er 14 dH (tyske grader).Rent vand for fremtiden

 

Historie

Hesselager Stationsbys Vandværk blev etableret i oktober 1934 på Højdevej i Hesselager.

Vandforsyningen skete fra en brønd inde i bygningen, senere blev der bygget til og etableret åbne filter i to bygninger, senere blev der fortaget boring i brønden og monteret stempelpumpe.

Der er gennem tiden bygget til, de oprindelige åbne filter i to bygninger, er erstattet med automatiske åbne dobbelt filter, og rentvandsbeholderen er udvidet i takt med øget udpumpning. Senere blev der monteret et trykfilter som forfilter til de åbne filter. Pumper og inventar er løbende udskiftet.

Ledningsnettet er gennem årene udvidet og renoveret. Der leveres vand til 280 forbruger som aftager 50.000 m3 vand årligt. Der er en del store forbrugere.

I 2010 blev der konstateret utæthed i rentvandsbeholderen på vandværket Højdevej. Det blev besluttet at bygge nyt vandværk et andet sted. Vandværket blev færdigt  i 2013 og indviet 31.august 2013.

I forbindelse med bygning af nyt vandværk blev navnet ændret til Hesselager Vandværk a.m.b.a.

I 2019 blev alle vandmåler udskiftet til Radiomåler fabrikat Kamstrup. Målerne bliver aflæst ved at forsyningsområdet bliver kørt igennem med bil og derved indsamler målerdata. Samtidig kan det registreres om der er læk ved forbruger.

For at kunne følge med i alle de tiltag der sker indenfor vandforsyningen, deltager bestyrelsesmedlemmer i forskellige kurser.